M-Professional

Profesjonalnie w każdej dziedzinie

Księgowość

 

Usługi księgowe w firmie M-Professional wykonywane są zawsze na najwyższym poziomie. Gwarantujemy profesjonalizm i dokładność   w innowacyjnym środowisku usług.

 

Zakres naszych usług obejmuje:

 • Prowadzenie ksiąg rachunkowych,
 • Weryfikacja dokumentów księgowych pod względem rachunkowo-podatkowym,
 • Rozliczanie delegacji służbowych,
 • Tworzenie poleceń przelewów w systemie homebanking klienta,
 • Bieżąca kontrola zobowiązań i należności,
 • Przygotowywanie i wysyłanie potwierdzeń sald,
 • Sporządzanie ewidencji VAT,
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
 • Przygotowywanie i składanie odpowiednich deklaracji dotyczących zobowiązań budżetowych,
 • Sporządzanie/aktualizacja polityki rachunkowości oraz planu kont,
 • Sporządzanie deklaracji INTRASTAT,
 • Przygotowywanie i składanie aktualizacji zgłoszeń identyfikacyjnych (NIP, VAT-R),
 • Reprezentacja przed organami podatkowymi w zakresie bieżących spraw księgowych oraz podczas kontroli,
 • Przygotowywanie wniosków o wydanie pisemnej interpretacji przepisów podatkowych,
 • Konsultacje telefoniczne, mailowe, osobiste w zakresie bieżącej księgowości Klienta.

 

Prowadzimy zarówno uproszczoną jak i pełną księgowość