M-Professional

Profesjonalnie w każdej dziedzinie

 BHP i PPoż

 

Oferujemy kompleksową obsługę w zakresie BHP oraz ochrony przeciwpożarowej jak również szkolenia BHP i ppoż.

 

Szkolenia BHP obejmują:

 • Szkolenia wstępne,
 • Szkolenia okresowe,
 • Szkolenia ppoż.

 

Szkolenia kierowane są do:

 • Pracowników na stanowiskach robotniczych,
 • Pracowników administracyjno – biurowych,
 • Pracowników inżynieryjno – technicznych,
 • Pracodawców oraz innych osób kierujących pracownikami,
 • Pracodawców wykonujących zadania służby BHP.

 

Firma oferuje również usługi w zakresie bezpieczeństwa pracy tj:

 • Ocena ryzyka zawodowego,
 • Doradztwo w zakresie prawa pracy,
 • Instrukcje stanowiskowe,
 • Stały nadzór nad dokumentacją BHP,
 • Kompleksową obsługę firm w zakresie BHP.

Pakiety BHP

W celu zapewnienia fachowej i stałej opieki dla Twojej firmy proponuję 2 pakiety usług w zakresie BHP.
Każdy pakiet obejmuje 1 wizytę miesięcznie w Twoim zakładzie pracy, każda dodatkowa wizyta na życzenie klienta, płatna dodatkowo zgodnie z regulaminem.

 

 

 

 

Pakiet - STANDARD

 • Stały nadzór nad dokumentacją BHP w zakładzie pracy,
 • Doradztwo w zakresie prawa pracy i BHP,
 • Badanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy a także sporządzanie dokumentacji powypadkowej i wszelkich rejestrów,
 • Sporządzanie analiz i raportów o stanie bhp w przedsiębiorstwie,
 • Okresowe przeglądy i kontrole warunków pracy, przeglądy techniczne i inne,
 • Zgłaszanie oraz reprezentowanie pracodawcy w kontaktach z Państwową Inspekcją Pracy oraz Państwową Inspekcją Sanitarną.
 • Opracowywanie oraz aktualizacja instrukcji stanowiskowych oraz bhp,
 • Przeprowadzanie audytów bezpieczeństwa pracy oraz kontrolę przestrzegania przepisów i zasad BHP,
 • Szkolenia wstępne dla pracowników,
 • Przegląd i uzupełnianie ocen ryzyka zawodowego.

Pakiet - EXTRA

PAKIET STANDARD + dodatkowo:

 • Tworzenie ocen ryzyka zawodowego dla poszczególnych stanowisk pracy,
 • Szkolenia okresowe dla Twoich pracowników,
 • Obsługę związaną z ochroną przeciwpożarową zakładu pracy (instrukcje ppoż., szkolenia ppoż., zgłaszanie konieczności przeglądów konserwacyjnych sprzętu ppoż.).

Umowa zostaje podpisana na jeden z w/w pakietów na okres co najmniej 6-ciu miesięcy, przez co zapewnisz swojej firmie fachową opiekę w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

 

 

Ponadto w zakresie ppoż. świadczymy usługi: pełnienie zadań inspektora ds. ochrony ppoż., plany rozmieszczenia sprzętu, plany ewakuacji, opinie i warunki ochrony ppoż., doradztwo, itp.

 

Podstawa prawna organizowanych szkoleń:

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004r. w sprawie szkolenia
w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. (Dz. U. Nr 180 poz. 1860 z późn. zm.)